Evaporatif

Ön Soğutma

Hava soğutmalı mekanik klimalarda yüksek sıcaklıktaki giriş havası
sistem için olumsuz durumlara sebebiyet verdiğinden havanın sıcaklığının
sisteme mümkün olduğunca düşük şekilde girmesi istenir. Yüksek
sıcaklıktaki giriş havası doğrudan sistem elemanları üzerine
gönderildiğinde transfer edilen ısıyı azaltmaktadır. Sistem elemanlarını
daha zor çalışma şartlarına zorladığı için de elektrik tüketiminde artış
meydana getirmektedir.

Hava soğutmalı gruplarda sistemlerinin kondenserlerine uygulanacak
Greenchill markalı adyabatik soğutma üniteleri vasıtası ile evaporatif ön
soğutma gerçekleştirip; kondenserlere giriş havası soğutularak
kompresörün soğutma kapasitesinde artış, enerji harcamalarında ise
tasarruf sağlanır. Mekanik soğutma sistemlerinde Greenchill üniteleri,
giriş havasının duyulur ısı yükünü azaltmak da ve daha büyük kapasiteli
sistemlerde performansı artırmak için kullanılır.


Avantajları

 • Greenchill ünitelerinin tamamında yüksek buharlaşma verimli,
  yerli üretim “Greenpad” petek eşanjörleri kullanılmaktadır.
 • En ucuz sistem çözümüdür, peteklerin su ihtiyacı ve pompanın
  enerji tüketimi kadar (0,37-1,5kW) maliyeti vardır.
 • Sağladığı fayda ve ilk yatırım maliyetine göre amortisman
  süresi oldukça kısadır.
 • Greenchill ünitelerinin soğutma gruplarına dahil edilmesi,
  soğutma grubunu garanti kapsamı dışına çıkartmaz, kondenser
  ıslanmaz ve kireç tutmaz.
 • Soğutucu petekler önerdiği şekli ile kullanıldığında ve
  muhafaza edildiğinde petek değişimi gerektirmez.
 • Greenchill ünitesi “Climate Chamber” özelliği ile ön
  soğutmadan kaynaklanan düşük sıcaktaki havayı kondenser
  hattına homojen olarak sokar.
 • Yüksek çalışma basınçları gerektirmez, şebeke basıncı ile çalışır.

Nasıl Çalışır?

Çalışma prensibinde kondenser kanatçıkları üzerinden akan
havanın, yüzeyi ıslak tutulan yüksek verimli Greenpad markalı
soğutucu petek vasıtası ile havanın kuru termometre sıcaklığı, yaş
termometre sıcaklığına yaklaştırılır. Soğutucu petek üzerindeki
buharlaşmayan su, bir haznede toplanarak bir pompa vasıtasıyla
tekrar sisteme pompalanır, bunun sayesinde sistemdeki su
devridaim olur.

Soğuma, kondenser fanlarının oluşturduğu hava akımı sayesinde
suyun, adyabatik olarak doyurulması ile gerçekleşir. Bu işlem ile de
adyabatik soğutma (evaporatif soğutma) sağlanmış olur. Bu süreç,
finlerde korozyon ile alakalı herhangi bir olumsuz duruma sebebiyet
oluşturmaz.