Evaporatif

Soğutma

Buharlaştırmalı hava soğutma
sistemleri, ticarileşmiş soğutma
sistemleri arasında endüstriyel
bazdaki ortamların
soğutulmasında; enerji ve
performans açısından en verimli
çözüm olmaktadır. İşletmelerin
soğutma ve hava değişimi
gereksinimlerine,
Alindair %100 taze havanın
kalitesi ile çözüm sunar.

Avantajları

 • %100 taze hava %100 konfor ve optimum soğutma sağlar.
 • Geleneksel klimalara göre %90 daha az enerji harcar.
 • Kurulum maliyeti sistem klimalarına göre %50 daha ucuzdur.
 • Kompresör ünitesi yoktur, bakım maliyetleri düşüktür.
 • Çevreci bir soğutucudur, çevreye zararlı herhangi bir gaz yaymaz.
 • 0 karbon salınımı ile çalışır.
 • Evaporatif soğutucular dış havadan gelen bakteri, toz, polen ve
  dumanları filtre ederek iç ortama daha temiz ve sağlıklı hava verir.
 • Evaporatif soğutucular, gazlı klimalar gibi ortamdaki havayı kurutmaz.
 • Evaporatif soğutucular, hava sirkülasyonu sağlayarak ortamı
  nemlendirir ve ortamda her an taze hava bulunmasını sağlar.
 • İstenildiğinde montaj yeri kolaylıkla değiştirilebilir.

Nasıl Çalışır?

Direkt evaporatif soğutma sisteminde kuru hava, cihaz içerisindeki
fan yardımı ile dışardan emilir. Emilen kuru hava, yüzeyi devridaim
pompası ile ıslak tutulan Greenpad markalı eşanjörlerden
soğutularak geçer ve istenen alana soğutulmuş olarak gönderilir.

Diğer bir ifade ile havanın doyurulması esnasında buharlaşan su,
buharlaşma gizli ısısının bir bölümünü geri dönüş suyundan diğer
bölümünü de kuru havanın duyulur ısısından alır. Bu sayede yıkanmış
havanın sıcaklığı düşer, mutlak nemi yükselir ve gizli ısısı artar.

Duyulur ısı kaybı ile gizli ısı kazancı eşit olduğundan süreç adyabatik
direkt evaporatif soğutma olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bu
işlem ve cihazın soğutma limit değerleri havanın yaş termometre
sıcaklığı ile sınırlanmıştır.