ALL IN AIR

Alindair ve Kabel olarak;

Çevremiz ve geleceğimiz için sorumlu olduğumuz
faaliyetler doğrultusunda tüm ürünlerimizi; kullanılan
enerji miktarını minimize eden, karbon salınımı
gerçekleştirmeyen teknolojiyle donattık.

Ve gökyüzünün yaşamın en büyük kaynağı olduğuna
inanarak, sürdürülebilirliğin oluşması ve doğal
kaynaklarımızın tükenmesinin önüne geçebilmek için
havayı kullanmamız gerektiğinin bilinciyle;

Çevre dostu, sürdürülebilir ve küresel ısınmayı
engelleyecek sağlıklı ürünler geliştiriyor, harcadığımız
enerjiyi tamamen temiz enerjiye dönüştürecek güçlü
adımlar atıyoruz.

Yaşamın devamlılığı için;
“All in Air”