Markalarımız / Coolstein

Isı Stresi Nedir?

Süt sığırları fizyolojik yapıları nedeniyle yüksek ortam sıcaklıklarında vücut ısılarını dengelemekte sorun yaşarlar. Sıcaklık yükseldikçe vücut ısıları ve solunum sayıları yükselir.Bunlara bağlı olarak ısı stresi sırasında;

 1. Kuru madde tüketimi ve yemden yararlanma oranı düşer.
 2. Süt verimi düşer.
 3. Döl verimi düşer.
 4. Ölüm oranlarında artış meydana gelebilir.
 5. Hastalığa yakalanma oranı artar.
 6. Sağlıklı doğan yavru sayısı azalır.

Sıcaklık Nem İndeksi

icerikResimler/464934345_73759.jpg

Genel Etkileri Nelerdir?

 • Isı stresine maruz kalan ineklerde doğumdan sonraki 60 gün içinde süt ishaline bağlı ölümler meydana gelebilir.
 • İnekler doğumdan sonra diğer hayvanlara göre metabolik hastalıklara daha hassastırlar. Ketozis (Şeker hastalığı) ve mastitis (Meme Hastalığı) gibi metabolik hastalıklardan dolayı ölüm meydana gelebilir.
 • Isı stresinden dolayı çok ciddi ekonomik kayıplar meydana gelir ve bu kayıpların içerisinde, azalan süt üretimi, gebe kalamayan inekler en ağır bilançoyu oluşturur.

Süt Verimi Üzerinde Etkisi

 • İneklerde süt salgısının başladığı andan itibaren hayvanın kuruya çıkarıldığı zamana kadar geçen süre laktasyon dönemidir.
 • Isı stresi tüm laktasyon dönemini etkileyebilir. Isı stresi altındaki hayvanlarda kuru madde tüketimi %2-12 oranları arasında düşer ve %15-30 oranlarında da süt verimi kaybı oluşur. Hava sıcaklığı 30°C’yi aştığında, yüksek verimli ırklarda günde 5-12 litreyi, düşük verimli ırklarda ise 2-3 litreyi bulabilir.

Bayi Girişi

Müşteri girişi yapabilmeniz için bayimiz ya da yetkili işletme olmalısınız